Anne-ramme til profilbildet
på LinkedIn

Større synlighet med LinkedIn-ramme

Malen ligger på Canva og her finner du den