dager
timer
minutter
sekunder

Gratulerer med kvinnedagen!

Hvorfor trenger vi Arnekampanjen?

“I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har kun menn i styret…”

“… Dette er ikke i tråd med tiden vi lever i, og det er ikke i tråd med forventningene samfunnet har for lik vurdering av evner og kompetanse i befolkningen. Jeg er opptatt av verdiskaping, både for næringslivet og samfunnet som helhet. Næringslivet er ikke flinke nok til å bruke kompetansen til begge kjønn. Tiden er inne for å få en endring på dette nå.”

Ordene er næringsminister Jan Christian Vestres i forbindelse med regjeringens krav om bedre kjønnsbalanse i norske styrer (regjeringen.no, 2022). Forslaget om å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

Det er ikke lenger noe nytt at kvinner studerer, kvinner jobber og kvinner kan både lede og styre. Likevel viser den siste rapporten fra Topplederbarometeret at norsk næringsliv ikke har klart å henge med i utviklingen.

Maktfordelingen i norsk næringsliv er skjev. Altfor få kvinner er representert i maktstrukturene i samfunnet, enten det er som styremedlem, toppleder eller gründer.

For å skape endring må vi stille krav, det må jobbes med holdninger, og vi må løfte et felles arbeid opp på nasjonalt nivå.

Likestilling er et samfunnsansvar, men vi ser at statistikkene endrer seg i sneglefart.

Temaet reiser flere spørsmål. Hvorfor blir så mange kvinner fortsatt holdt utenfor? Hvor kommer utestengingen fra, og hva gjør at de blir gjennomført?

Arnekampanjen ønsker å vise at likestilling lønner seg for virksomheter, samfunnet, kvinner og verden for øvrig.

Men vi klarer det ikke alene:

Vi trenger deg. Vi trenger stemmen din.

Bli med! 😊

Hva er IKKE Arnekampanjen

 • En svertekampanje mot menn
 • Snikreklame for selskap med kommersiell agenda
 • Aktivister
 • Spontan

Liten innsats,
stor innvirkning

Vi jobber med tre problemstillinger:

1. Menn må hjelpe kvinner
2. Kvinner må hjelpe kvinner
3. Kvinner må hjelpe seg selv

Hva har vi fått til fra i fjor?

 • Flere hundre navneendringer på LinkedIn og internt i de største aktørene i offentlig og privat sektor

 • Større fokus på kvinnelig kjønnsminoritet i norsk næringsliv

 • Positiv påvirkning: politikere, styrer, aksjonærer og toppledere, ledergrupper

 • Mest sannsynlig sparket i gang Regjeringens forsterkede likestillingsarbeid med større kontroll hvor alle bedrifter med over femti ansatte for første gang må rapportere om:

 

  1. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  2. Kjønnsfordeling på ulike ledernivåer
  3. Bruk av ufrivillig deltid

Kilde: Bedrifter må rapportere om likestilling: – Mange vil få seg en overraskelse – E24
Les sak

Men seriøst!
Trenger vi virkelig en slik kampanje i dag?

Jepp!

tallenes tale:

I Norges 200 største selskap er:

84,5% administrerende direktører menn

87% av styreledere menn

73% av toppledergrupper menn

3 av 10 styremedlemmer kvinner

– I tillegg er kun 1 av 4 gründere kvinner!

Core Topplederbarometer

Styret for Arnekampanjen 2023

Styret består av Anne Gry Ringen, Jannicke Bakke-Olsen, Camilla Solheim, Ida Strande Markmann, Isabelle-Louise Aabel og Dana Manouchehri.

Historien bak

Arnekampanjen i Norge oppstod 29. januar 2022 og var inspirert av den nederlandske Peter-kampanjen, samt historien til karakteren Anna i NRK-serien “Lykkeland”.

Arnekampanjen startet som en spontan, utradisjonell og leken kampanje, som satt lys på utfordringene rundt likestilling og mangfold i arbeidslivet – helt opp til toppen.

Initivativtakerne Bianca Louise Larsen, Jannicke Bakke-Olsen, Rina Sunder og Camilla Solheim jobbet med strategi, spredning, utforming og gjennomføring av Arnekampanjen i januar – mars 2022. Les mer (Wikipedia)