Bli med på Arne-kampanjen

Det er bare å kaste seg på, og bidra til at snøballen ruller!

Nå har vi også laget en tekst og materiell for Anne

#1: Bytt navn til Arne (eller Anne) på LinkedIn

#2: Skriv et innlegg (tekstforslag til både Arne og Anne under) om hvorfor du byttet navn 

#3: Lik og kommenter på andres innlegg

#4: Bli med i et community med mange andre Arne’r!

 Sjekk ut Aktiviteter for flere forslag til ting du kan gjøre.

ARNE

Tekst som kan brukes i et LinkedIn innlegg:

Gi en 👍🏻 som velkommen til Arne 👊🏻😊

Arnekampanjen er inspirert av en Nederlandsk LinkedIn-kampanje med navn Peter. Det er flere ledere i Nederland med navn Peter, enn det er kvinnelige ledere.

Anna i tv-serien «Lykkeland» (1970 tallet) måtte skifte navn fra Anna til Arne for å bli kalt inn på jobbintervju. Det er heldigvis skjedd masse siden 1970, men hvor langt er vi egentlig kommet siden da?

FNs bærekraftsmål handler for mange – og selvfølgelig – om miljø og klima, men den sosiale dimensjonen er like viktig dersom vi skal skape en bærekraftig verden.

Skal det skje må vi aktivt jobbe for et arbeidsliv som fremmer likestilling, er mangfoldig og inkluderende.

Det er på tide at vi får større mangfold blant våre toppledere og styreledere.

Mitt lille bidrag er å gi oppmerksomhet. Fram til 8. mars.

Gi en tommel opp for Arne, og bli med selv også!
www.arnekampanjen.no

#ArneKampanjen #JegheterArne #mittnavnerArne

 

ANNE

Tekst som kan brukes i et LinkedIn innlegg:

Jeg har byttet navn til Anne for å vise min støtte til Arne-kampanjen. Vil du vite hvorfor? 👇
 
I disse dager pågår en stor kampanje for økt likestilling og mangfold i norsk arbeidsliv. Trenger vi det da? I 2022? 
 
Arnekampanjen er inspirert av en nederlandsk LinkedIn-kampanje med navn Peter. Det er flere ledere i Nederland med navn Peter, enn det er kvinnelige ledere. I Norge har kampanjen fått Arne-navnet etter at Anna i TV-serien «Lykkeland» måtte skifte navn til Arne for å bli kalt inn på jobbintervju. 
 
TV-serien viser en virkelighet for 50 år siden, men fortsatt i dag ser vi store forskjeller i Norge: 
 
❗️86 prosent av alle toppledere i Norges 200 største selskaper er menn
❗️89 prosent av alle styrelederne er menn
❗️80 prosent av alle som eier aksjer i Norge er menn
❗️7 av 10 gründere i Norge er menn
 
Vi har alle et ansvar for å påvirke innenfor de muligheter og valg vi tar i det daglige, og ikke minst hva vi viser gjennom våre ord og handlinger. Man må ikke være toppleder eller rikspolitiker for å sette retning. 
 
Jeg ønsker et arbeidsliv som gir like muligheter uansett kjønn, alder, etnisitet og nasjonalitet. 
 
Og jeg er en mann som støtter kvinner. 
 
Gi en tommel opp for Anne, og bli med du også. 
www.arnekampanjen.no
 
#ArneKampanjen #JegheterArne #mittnavnerArne