dager
timer
minutter
sekunder

Gratulerer med kvinnedagen!

Årets Arnekampanje

I år handler det ikke om å bytte navn

#1)  Spre budskapet

#2)  Skriv et innlegg om hvorfor du byttet navn (scroll ned for tekstforslag)

#3)  Lik og kommenter på andres innlegg

#4)  Bli med i et community med andre i Arnekampanjen

Her finner du diverse materiell som kan brukes for synlighet

Tekstforslag: Arne

Gi en 👍🏻 som velkommen til Arne 👊🏻😊

Anna i tv-serien “Lykkeland” (1970 tallet) måtte skifte navn fra Anna til Arne for å bli kalt inn på jobbintervju. Det er heldigvis skjedd masse siden 1970, men hvor langt er vi egentlig kommet siden da?

Hvorfor trenger vi kampanjen? Fordi tallene er fortsatt dystre. I Norges 200 største selskap er

👨🏻‍💼 84,5 prosent av toppledere er menn
👨🏻‍💼 87 prosent av styreledere menn
👨🏻‍💼👨🏻‍💼👨🏻‍💼 73 prosent av toppledergrupper består kun av menn

og
🙍🏽‍♀️ 👨🏻‍💼👨🏻‍💼👨🏻‍💼Kun 1 av 4 gründere er kvinner

Det ønsker Arnekampanjen å gjøre noe med.

For å skape endring må vi stille krav, det må jobbes med holdninger både blant menn og kvinner, og vi må løfte et felles arbeid opp på et nasjonalt nivå.

Likestilling er et samfunnsansvar, men vi ser at statistikkene endrer seg i sneglefart 🐌 🐌 🐌.

Derfor trenger vi deg og din stemme. 🙏 💬

Gi en tommel opp for Arne, og bli med selv også!

www.arnekampanjen.no

#arnekampanjen #jegheterarne #likestillingogmangfold Helt opp til toppen!

Core Topplederbarometer

Vil du ha et Arne-filter på bildet ditt?
Gå hit.

Tekstforslag: Anne

Jeg har byttet navn til Anne for å vise min støtte til Arnekampanjen. Vil du vite hvorfor? 
 

Fordi tallene er fortsatt dystre. I Norges 200 største selskap er

👨🏻‍💼 84,5 prosent av toppledere er menn
👨🏻‍💼 87 prosent av styreledere menn
👨🏻‍💼👨🏻‍💼👨🏻‍💼 73 prosent av toppledergrupper består kun av menn

og
🙍🏽‍♀️ 👨🏻‍💼👨🏻‍💼👨🏻‍💼Kun 1 av 4 gründere er kvinner

Det ønsker Arnekampanjen å gjøre noe med.

For å skape endring må vi stille krav, det må jobbes med holdninger både blant menn og kvinner, og vi må løfte et felles arbeid opp på et nasjonalt nivå.

Likestilling er et samfunnsansvar, men vi ser at statistikkene endrer seg i sneglefart 🐌 🐌 🐌.

Derfor trenger vi deg og din stemme. 🙏 💬

Gi en tommel opp for Arne og Anne, og bli med selv også!
www.arnekampanjen.no

#arnekampanjen #jegheterarne #likestillingogmangfold Helt opp til toppen!

Core Topplederbarometer

Vil du ha et Anne-filter på bildet ditt?
Gå hit.

ARNE

Tekst som kan brukes i et LinkedIn innlegg:

Gi en 👍🏻 som velkommen til Arne 👊🏻😊

Arnekampanjen er inspirert av en Nederlandsk LinkedIn-kampanje med navn Peter. Det er flere ledere i Nederland med navn Peter, enn det er kvinnelige ledere.

Anna i tv-serien “Lykkeland” (1970 tallet) måtte skifte navn fra Anna til Arne for å bli kalt inn på jobbintervju. Det er heldigvis skjedd masse siden 1970, men hvor langt er vi egentlig kommet siden da?

FNs bærekraftsmål handler for mange – og selvfølgelig – om miljø og klima, men den sosiale dimensjonen er like viktig dersom vi skal skape en bærekraftig verden.

Skal det skje må vi aktivt jobbe for et arbeidsliv som fremmer likestilling, er mangfoldig og inkluderende.

Det er på tide at vi får større mangfold blant våre toppledere og styreledere.

Mitt lille bidrag er å gi oppmerksomhet. Fram til 8. mars.

Gi en tommel opp for Arne, og bli med selv også!
www.arnekampanjen.no

#ArneKampanjen #JegheterArne #mittnavnerArne

 

ANNE

Tekst som kan brukes i et LinkedIn innlegg:

Jeg har byttet navn til Anne for å vise min støtte til Arne-kampanjen. Vil du vite hvorfor? 👇
 
I disse dager pågår en stor kampanje for økt likestilling og mangfold i norsk arbeidsliv. Trenger vi det da? I 2022? 
 
Arnekampanjen er inspirert av en nederlandsk LinkedIn-kampanje med navn Peter. Det er flere ledere i Nederland med navn Peter, enn det er kvinnelige ledere. I Norge har kampanjen fått Arne-navnet etter at Anna i TV-serien «Lykkeland» måtte skifte navn til Arne for å bli kalt inn på jobbintervju. 
 
TV-serien viser en virkelighet for 50 år siden, men fortsatt i dag ser vi store forskjeller i Norge: 
 
❗️86 prosent av alle toppledere i Norges 200 største selskaper er menn
❗️89 prosent av alle styrelederne er menn
❗️80 prosent av alle som eier aksjer i Norge er menn
❗️7 av 10 gründere i Norge er menn
 
Vi har alle et ansvar for å påvirke innenfor de muligheter og valg vi tar i det daglige, og ikke minst hva vi viser gjennom våre ord og handlinger. Man må ikke være toppleder eller rikspolitiker for å sette retning. 
 
Jeg ønsker et arbeidsliv som gir like muligheter uansett kjønn, alder, etnisitet og nasjonalitet. 
 
Og jeg er en mann som støtter kvinner. 
 
Gi en tommel opp for Anne, og bli med du også. 
www.arnekampanjen.no
 
#ArneKampanjen #JegheterArne #mittnavnerArne
 
 
 
Knytt kontakt med andre i Arnekampanjen og bli med på digitale møter.

Følg Arnekampanjen på LinkedIn

Bli med Facebook-gruppen
 “Arnekampanjen HQ” (Privat gruppe)

Bidra på andre ting, som å skrive en kronikk, lage en podkast eller helt enkelt - snakk om kampanjen!

Perfekt tema for en lunsj- eller kaffeprat! 😉