dager
timer
minutter
sekunder

Gratulerer med kvinnedagen!

Velkommen til Arnekampanjen!

Har du lyst til å bli med? 😊

Arnekampanjen er en politisk uavhengig kampanje som påpeker og belyser behovet for større mangfold og likestilling i norsk arbeidsliv. 

Arnekampanjen startet spontant og uformelt i 2022, og har senere utviklet seg til å bli en profesjonell kampanje som tar arbeidet videre. Den er inspirert av den nederlandske Peter/Petra-kampanjen, og er et virkemiddel for å nå målet om større likestilling i norsk næringsliv. Kampanjen utarbeides, gjennomføres og eies av Arnekampanjens styremedlemmer.

FNs bærekraftsmål handler for mange – og selvfølgelig – om miljø og klima, men den sosiale dimensjonen er like viktig dersom vi skal skape en bærekraftig verden. Bærekraftsmål nummer 5 dreier seg om likestilling mellom kjønnene, også i arbeidslivet. Skal det skje, må vi aktivt jobbe for et arbeidsliv som fremmer likestilling, er mer mangfoldig og inkluderende. Det er på tide at vi får større mangfold også blant våre toppledere, gründere og styreledere.

Bli med på Arnekampanjen du også!
(1. februar – 8. mars 2023)

I år ønsker vi særlig å belyse fordelene med å ha kvinner i toppen av norsk næringsliv.

Så enkelt blir du med!

Gå inn på din egen LinkedIn-profil og endre fornavnet ditt til Arne eller Anne, og bruk gjerne hashtags som #arnekampanjen #jegheterarne i et innlegg der du forteller hvorfor du har endret navn til Arne / Anne.

Her finner du tekstforslag for både Arne og Anne.

Core Topplederbarometer