dager
timer
minutter
sekunder

Gratulerer med kvinnedagen!

Vi ønsker å telle antall Arne’r og Anne’r

Kan vi få telle deg?

Vi ønsker å telle alle navnebytter for å enklere måle engasjementet i årets kampanje. Vi vil kun publisere antall Arne/Anne, ikke ditt navn og e-post.

Har byttet navn til Arne eller Anne
0 +

Kan vi få bruke bilde av deg?

Bildet vil bli brukt i markedsføring av Arnekampanjen. Vi vil kun publisere bildet, ikke ditt navn og e-post. 

Samtykkeerklæringen

Opplysningene som behandles omfatter feltene i skjemaet og for å kunne så korrekt som mulig måle engasjementet i kampanjen trenger vi samtykke fra deg.

Å gi samtykke er frivillig. Du kan når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Dette gjøres her.

Følgende personer er mottakere av mine personopplysninger: Styret i Arnekampanjen

I tillegg til dette ber vi om lov å kunne få bruke ditt bilde med Arne eller Anne bilde i markedsføringsøyemed, og dette er en tilleggsforespørsel og fordrer at vi få korrekt bilde tilsendt/lastet opp.

Mer om å gi samtykke

Bli med i “Arnekampanjen HQ”
på Facebook