Velkommen til Arnekampanjen!

Har du lyst til å bli med? 😊

Arnekampanjen er en politisk uavhengig kampanje som påpeker og belyser behovet for større mangfold og likestilling i norsk arbeidsliv. 

I år ønsker vi særlig å belyse fordelene med å ha kvinner i toppen av norsk næringsliv.

Arnekampanjen startet spontant og uformelt i 2022, og har senere utviklet seg til å bli en profesjonell kampanje som tar arbeidet videre. Den er inspirert av den nederlandske Peter/Petra-kampanjen, og er et virkemiddel for å nå målet om større likestilling i norsk næringsliv. Kampanjen utarbeides, gjennomføres og eies av Arnekampanjens styremedlemmer.

FNs bærekraftsmål handler for mange – og selvfølgelig – om miljø og klima, men den sosiale dimensjonen er like viktig dersom vi skal skape en bærekraftig verden. Bærekraftsmål nummer 5 dreier seg om likestilling mellom kjønnene, også i arbeidslivet. Skal det skje, må vi aktivt jobbe for et arbeidsliv som fremmer likestilling, er mer mangfoldig og inkluderende. Det er på tide at vi får større mangfold også blant våre toppledere, gründere og styreledere.

Bli med på Arnekampanjen du også!

Har du byttet navn til Arne eller Anne? Vi ønsker å telle deg for å enklere måle engasjementet rundt Arnekampanjen. Klikk her for å gi oss beskjed om ditt navneskifte

Så enkelt blir du med: 

Gå inn på din egen LinkedIn-profil og endre fornavnet ditt til Arne eller Anne, og bruk gjerne hashtags som #arnekampanjen #jegheterarne #likestillingogmangfold i et innlegg der du forteller hvorfor du har endret navn til Arne / Anne.

Her finner du tekstforslag for både Arne og Anne.

Ønsker du flere «likes» på navnebyttet?
Fortell oss om navnebyttet i hovedkvartert for Arnekampanjen på Facebook:
Arnekampanjen HQ (privat gruppe, bli med!)

Bli med i «Arnekampanjen HQ»
på Facebook

Hva er IKKE Arnekampanjen

 • En svertekampanje mot menn
 • Snikreklame for selskap med kommersiell agenda
 • Aktivister
 • Spontan

Liten innsats,
stor innvirkning

Vi jobber med tre problemstillinger:

1. Menn må hjelpe kvinner
2. Kvinner må hjelpe kvinner
3. Kvinner må hjelpe seg selv

Hva har vi fått til fra i fjor?

 • Flere hundre navneendringer på LinkedIn og internt i de største aktørene i offentlig og privat sektor

 • Større fokus på kvinnelig kjønnsminoritet i norsk næringsliv

 • Positiv påvirkning: politikere, styrer, aksjonærer og toppledere, ledergrupper

 • Mest sannsynlig sparket i gang Regjeringens forsterkede likestillingsarbeid med større kontroll hvor alle bedrifter med over femti ansatte for første gang må rapportere om:

 

  1. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  2. Kjønnsfordeling på ulike ledernivåer
  3. Bruk av ufrivillig deltid

Kilde: Bedrifter må rapportere om likestilling: – Mange vil få seg en overraskelse – E24
Les sak

Men seriøst!
Trenger vi virkelig en slik kampanje i dag?

Jepp!

tallenes tale:

I Norges 200 største selskap er:

84,5% administrerende direktører menn

87% av styreledere menn

73% av toppledergrupper menn

3 av 10 styremedlemmer kvinner

– I tillegg er kun 1 av 4 gründere kvinner!

Core Topplederbarometer

PRESSEKLIPP KK

– Han sendte meg et bilde med navnet «Anne Gharahkhani» i retur og sa at han heiet på oss! 

Presseklipp fra DAGSAVISEN

Derfor kaller Erna Solberg seg for «Arne»

ARNEKAMPANJEN

Stortingspresident Masud har byttet navn til Anne

PRESSEKLIPP NETTAVISEN

Globalisering handler om mangfold

Nyheter og presseklipp

Forslag til ting du kan gjøre:

I tillegg til å bytte navn til Arne eller Anne, kan du skrive et innlegg på LinkedIn om hvorfor du bytter navn.

Husk hashtags: #arnekampanjen #jegheterarne #likestillingogmangfold og link gjerne til denne nettsiden: arnekampanjen.no

Her finner du tekstforslag til innlegg om navnbyttet.

Knytt kontakt med andre i Arnekampanjen og bli med på digitale møter.

Følg Arnekampanjen på LinkedIn

Bli med Facebook-gruppen
 «Arnekampanjen HQ» (Privat gruppe)

Bidra på andre ting, som å skrive en kronikk, lage en podkast eller helt enkelt - snakk om kampanjen!

Perfekt tema for en lunsj- eller kaffeprat! 😉